mūsu izmantotās

Pētījumu metodes

Anketēšana

Mūsdienās visplašāk izmantotā datu vākšanas metožu grupa ir anketēšana - parasti to izmanto tiešsaistes aptauju īstenošanai, kā arī klientu un darbinieku aptaujāšanai ar pašaizpildes papīra anketu starpniecību.

Intervijas

Mums ir milzīga pieredze un visi nepieciešamie resursi gan tiešo interviju, gan telefoninterviju, gan videointerviju izmantošanai pētījumos.

Diskusijas

Plaši izmantojam arī dažādas diskusiju metodes, piemēram, fokusgrupu diskusijas, mini-grupu diskusijas, radošo grupu diskusijas, ekspertu grupu diskusijas u.c.

Novērošana

Retāk izmantota, jo salīdzinoši dārga, bet ļoti efektīva metode objektīvas informācijas par cilvēku uzvedību iegūšanai. Mūsu speciālistiem ir pietiekama pieredze un zināšanas arī šīs metodes izmantošanā.

Sekundārie dati

Mūsdienās arvien biežāk ir situācijas, kad nepieciešamo informāciju iespējams iegūt no jau esošiem datiem. Tas bieži paātrina un efektivizē izpētes procesu.

pētījumu

veidi

Gandrīz katra mūsu klienta situācija ir unikāla un vajadzības – atšķirīgas. Tādēļ parasti veidojam pētījuma dizainu speciāli klienta konkrētajai vajadzībai. Tas no pētnieka prasa lielāku pieredzi plaša metožu spektra izmantošanā, bet klientam nodrošina efektīvāko resursu izlietojumu un kvalitatīvāko izpētes rezultātu. Mūsu speciāliestiem ir bagāta pieredze sekojošu pētījumu veidu īstenošanā:

 • Socioloģiskie pētījumi;
 • Sabiedriskās domas pētījumi;
 • Akadēmiskie pētījumi;
 • Klientu apmierinātības pētījumi;
 • Reputācijas pētījumi;
 • Auditorijas pētījumi;
 • Viedokļa veidotāju pētījumi;
 • Patērētāju un pircēju pētījumi;
 • Kampaņu efektivitātes pētījumi;
 • Zīmola atpazīstamības un izvēles pētījumi;
 • Produkta lietošanas ieradumu pētījumi u.c.