workshops

Darba sesijas

Stratēģiskās plānošanas sesijas

Parasti izmantojam četru soļu procesu: 1) vadības komandas brīfings; 2) situācijas izvērtējums; 3) stratēģiskās plānošanas sesija(s); 4) rīcības plāns. Rezultātā klients izveido trīs gadu plānu uzņēmuma vai organizācijas attīstībai.

Prāta vētra

Šīs sesijas tiek dēvētas arī par breinstormiem. Parasti tiek izmantotas ideju ģenerēšanai. Tas ir arī labs veids dalībnieku iesaistei spontāno asociāciju apkopošanai.

Procesa optimizēšanas sesija

Tiek izmantota konkrēta biznesa procesa pārstrukturēšanai, ar nolūku panākt ievērojamu tā efektivitātes uzlabojumu.

Problēmas risinājuma identificēšanas sesija

To izmanto iesaistīto pušu saliedēšanai un motivēšanai konkrētas nozīmīgas problēmas atrisināšanai.

Komandas mobilizēšanas sesija

Tas ir speciāls sesijas formāts straujai situācijas uzlabošanai kolektīvā. Komandas saliedēšana un enerģizēšana ir dabisks jebkuras profesionāli novadītas darba sesijas blakus produkts, tomēr šim nolūkam speciāli dizainēta sesija dod daudz spēcīgāku efektu.

mūsu

darbi

Darbnīcu plānošana un profesionāla vadīšana ir sarežģīts uzdevums, jo dalībnieku grupas dinamiku ir grūti prognozēt un vēl grūtāk vadīt. Mūsu moderatoriem ir ilggadēja (vairāk kā 10 gadu) veiksmīga pieredze darba sesiju vadīšanā. Esam realizējuši dažāda veida darba sesijas latviešu, krievu un angļu valodās šādās dalībnieku grupās:

  • Ietekmīgi nozares politikas veidotāji;
  • Sabiedrībā zināmi viedokļa veidotāji;
  • Uzņēmuma akcionāri un valde;
  • Uzņēmuma, organizācijas direktori, struktūrvienību vadītāji;
  • Uzņēmuma, organizācijas, iestādes vadošie darbinieki;
  • Struktūrvienības kolektīvs;
  • Produktu, pakalpojumu lietotāji, pircēji;
  • u.c.