mūsu piedāvātās

Apmācību tēmas

Vadītāju individuālā attīstības plāna izveide

Balstoties uz 360 grādu novērtējuma rezultātiem un BOSI testa rezultātiem vadītāji grupas sesijā izstrādā savu attīstības plānu nākamajam gadam un apgūst BOSI metodes izmantošanu komandas vadīšanā.

Darbinieku motivēšana

Uz BOSI metodoloģiskās bāzes veidotas praktiskas apmācības, kurās vadītāji apgūst efektīvākos motivēšanas instrumentus savas esošās komandas stimulēšanai. BOSI metode ļauj ātri un precīzi noteikt darbinieka "šūpulī ieliktās" dotības, vajadzības efektīvai komunikācijai un iedarbīgākos motivēšanas paņēmienus.

Klientu apkalpošana

Klientu apkalpošanas darbinieki apgūst BOSI metodi, klienta profila noteikšanas paņēmienus un efektīvākos komunikācijas instrumentus darbam ar katru klienta tipu.

Sadarbība komandā

Praktiskā grupas nodarbībā darbinieki apgūst BOSI metodi, kolēģu profila noteikšanu un katram kolēģu BOSI tipam piemērotākās komunikācijas formas, un paņēmienus.

Vadīšana ar jautāšanu

Mūsdienās arvien biežāk vadīšanā jāizmanto mazāk direktas un kolektīvu iesaistošākas vadīšanas metodes. Prasme vadīt ar jautājumu uzdošanu ir viena no grūtāk apgūstamajām, bet tai pat laikā - augstāko pievienoto vērtību sniedzošajām vadības praksēm.

apgūstiet

BOSI

Academia ir vienīgais oficiālais BOSI metodes eksperts Baltijas valstīs. Esam to adaptējuši Latvijas apstākļiem un aktīvi to izmantojam jau kopš 2014.gada. BOSI testu Latvijā ir izpildījuši vairāk kā 16 000 cilvēku un savas komandas ar šīs metodes palīdzību izvērtējuši vairāk kā 200 uzņēmumu un iestāžu. Starp nozarēm, kurās darbojošās organizācijas ir apguvušas BOSI metodi varam minēt:

  • Valsts pārvalde;
  • Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības;
  • Sabiedriskās organizācijas, asociācijas un nevalstiskās organizācijas;
  • Veselības aprūpes nozares iestādes un uzņēmumi;
  • Bankas, finanšu un apdrošināšanas uzņēmumi;
  • Pārtikas un nepārtikas preču ražošanas uzņēmumi;
  • Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumi;
  • Telekomunikāciju un IT pakalpojumu jomas uzņēmumi;
  • Poligrāfijas, transporta u.c. pakalpojumu uzņēmumi.