Mūsu ceļš

Future

Mēs specializējamies sabiedrības un organizāciju izpētē, nodrošinot kientus ar datos balstītu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informatīvo bāzi jau kopš 2013. gada.

Mūsu vadošo speciālistu vairāk kā 15 gadu laikā uzkrātā pieredze gan akadēmisko, gan prakstisko pētījumu jomās ļauj efektīvi īstenot gandrīz jebkuru izpētes projektu visaugstākajā kvalitātē.

Tomēr mēs neapstājamies pie sasniegtā un turpinam paplašināt savas zināšanas, pastāvīgi apgūstot jaunākās izpētes metodes.

 

Mūsu vadošie speciālisti

Dr. Oec. Iluta Skrūzkalne

2011. gadā Ilutas vadībā pētījumu kompānija GfK CR Baltic pēc Centrālās statistikas pārvaldes pasūtījuma īstenoja Latvijas tautas skaitīšanu, trīs mēnešu laikā apsekojot gandrīz visas Latvijas mājsaimniecības.

2008. gadā Iluta ar izcilību absolvēja Latvijas Universitātes doktorantūru, iegūstot doktora grādu ekonometrijā. 

Iluta ir ieguvusi arī maģistra grādu vadības zinātnēs un žurnālistikā, kā arī profesionālo augstāko izglītību starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.

Papildus praktiskajam organizāciju un sabiedrības izpētes darbam, Iluta arī aktīvi iesaistās akadēmiskajā vidē, gan darbojoties kā pasniedzēja, gan veicot akadēmiskus pētījumus un izstrādājot zinātniskas publikācijas.

 

Artūrs Pērkons

Artūrs ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes absolvents. Savu profesionālo analītiķa karjeru Artūrs uzsāka nacionālajā ziņu aģentūrā LETA, gatavojot apdrošināšanas nozares pārskatus. 

Vadītāja karjeru Artūrs uzsāka pētījumu kompānijā GfK CR Baltic, vadot lauka darba un datu apstrādes nodaļas.

To turpinot, Artūrs uzņēmās AAS Balta vidzemes reģiona vadību un vēlāk arī kļūstot par uzņēmuma apmācību vadītāju.

Daži mūsu klienti